YÜKLENİYOR
innovative
works from
digital father
You must feel while designing.
It doesn't matter that the client didn't like your work.
The important thing is you give a work to your client that you are proud of.
Grow a respect to what you are doing!
Behance Reward Behance Reward
Ticaretteki Rekabet Ortamında Logo Tasarımının Önemi
Kurumsal Kimlik - Şubat 26

Ticaretteki Rekabet Ortamında Logo Tasarımının Önemi

Ticaretteki Rekabet Ortamında Logo Tasarımının Önemi

26 Şubat - Kurumsal Kimlik | 38 |

Markaların kendini tanımlama yöntemlerindeki ilk unsur, logodur. Ticaret alanında rekabetin artmasıyla birlikte, aynı özelliğe sahip ürünlerin birbirinden farklılaşması gerekmektedir. Bu gereklilik, markanın logosunun farklılığıyla sağlanmaktadır .


Hızla gelişen dünyamızda, markalar artık verdikleri hizmet ve ürettikleri ürün haricinde, dışarıdan nasıl göründüklerinin önemini farketmeye başlamışlardır. Firmalar artık kendilerine ait özgün logo tasarımı ve web siteleri ile kurumsallığı yakalama hedefindedir.
 

Firmaların, icra ettikleri çalışmakarı ifade etmek için logo kullanmaları gerekmektedir. Firmaların icra ettikleri işleri, logoları ile anlatarak ön plana çıkarmaları gerekmektedir. Logo çalışmalarında markaların işleyişi, kurumsal stratejileri, ürün ve hizmet verdiği alan ve bu alanda tercih ettikleri materyaller önemlidir. Bir logoya sahip olan markalar, tüketici gözünde algı olarak olumlu bir yere sahiptir. Bir markanın ürünlerinin, muadillerinden ayırt edici olması, profesyonel logo tasarımı ile sağlanabilmektedir. Bir firmanın logosu, onu yansıtan ve ayırt edici kılan bir emtiyadır.

 

 

Logo Tasarımı


 

Kurumsal yapıyı ve hedef kitleyi göz önüne alınarak hazırlanan logo çalışmaları, markanın dış görüşünüşünü temsil eder. Logonun hatırlanabilir olması için, belirli matematiksel kalıplar içinde ve marka ile uyumlu olması gerekmektedir. Kişiler, logoyu gördüklerinde doğrudan o markayı anımsamalıdır. Bu nedenle logo çalışması, insanların hafızasından nasıl bir yer bırakılmak istendiğine göre çizilmelidir.


Logo çalışmaları dijital ve basılı alanlarda kullanıldığında, anlamını yitirmeyecek şekilde hazırlanmalıdır. Bunun en önemli özelliği ise, çalışmanın vektörel hazırlanmış olmasıdır. Büyütme ve küçültme işlemlerinde, formunu yitirmeden kullanılabilmelidir. En küçük ve en büyük alanlarda, dijital ve basılı unsurlarda, aynı şekilde ve uygun matematikte olmalıdır. Logo tasarım çalışmaları, firmalardan doğru brief alınarak, ifade etmesi ve akıllarda kalması gereken anlam doğrultusunda çizilmelidir.
 

Kullanılacak olan renk tonları, firmanın hedefine göre değişkenlik gösterebilir . Renklendirmeler, ihtiyaç duyulan alana göre kombinasyonlu çalışılabilir olmalıdır. Tasarımlarda, sabit bir ölçülendirme kıstası olmamasına rağmen, logonun uygun matematiksel hesaplamalar doğrultusunda hazırlanması gerekmektedir.


Logo çizimi, belirli kurallar çerçevesinde yapılmalıdır. En önemli özelliği, anlaşılır olmasıdır. Sade, ilk görüldüğü anda istenen etkiyi uyandırabilir olmalıdır. Özgün ve benzersiz olması da, markaya güven açısından önemlidir. Anlaşılabilir olması, akılda kalıcı ve görüldüğünde ne olduğunun farkedilmesi de önemlidir. Farklı markaları anımsatmaması gerekmektedir.
 

logo tasarım


Günlük yaşantıda renklerin büyük bir önemi vardır. Kişiler üzerindeki etkileri de büyüktür. Logo çalışmaları da renklerin özellikleri ve insanlar üzerindeki etkileri dikkate alınarak yapılmalıdır. Renklerin etkisi ile hedef kitle, marka hakkında fikir sahibi olmuş olur. Logo çalışmalarında da renkler, marka bilinirliği ve tanınırlığı konusunda önemli bir yere sahiptir. Bazı markalar, sadece renkleri ile hatırlanır. Renk seçimi, markanın imajını doğrudan ifade etmeli ve firmanın işlevselliği ile doğru orantılı olmalıdır.
 

Logo ve amblem aynı şey değildir. Amblem, marka adını da barındıran bir çalışmadır. Logo çalışmalarında hedef kitle önemlidir. Firmanın ürün veya hizmet verdiği alanlar değiştikçe, logoda kullanılan öğeler de değişiklik göstermektedir.

Logotype ise, logodaki metinsel kısmı anlatır. Marka adının okunduğu bölümdür. Çoğu logo çalışmasında logotype ve logo, aynı alan içinde kullanılmaktadır. Günümüzde genellikle ideogram ve amblemin kombine edilişi ile hazırlanmış çalışmalar görmekteyiz. İdeogramların, sektörlerin popüler yapılarında, global anlamda marka adının yazılışından daha fazla etkili olduğu görülmektedir .

Grafik tasarım alanında en önemli öğelerden biri logo tasarımıdır. Kusursuz bir çalışmayı ortaya koymak ise oldukça zordur. Bu nedenle günümüzde logo çalışmaları için firmalar kurulmuştur. Logo çalışmalarında, logonun uygulama alanları önemlidir. Hangi alanda kullanılırsa kullanılsın teknik açıdan sorunsuz olarak kullanıma uygun olmalıdır. Farklı renk ve kombinasyonlarda da kullanımlarının hazırlanması gerekmektedir. Çünkü logo, temsil ettiği markaya ait bir imaj ve dış görünüştür.
 


Firmaların ürün ve hizmet sektörüne göre, çalışma planlamaları da göz önünde bulundurularak logo çalışmaları hazırlanmalıdır. Modern logo çalışmaları, tipografik unsurlar ve uygun tipografi kullanılarak hazırlanmalıdır. Logoda geleneksel unsurlar varsa, bu çizgiler modernize edilerek hazırlanmalıdır. Kaligrafik logolar ise, el yazısı kullanılarak desenlerin de yer aldığı çalışmalardır.

 

Özetle, logo çalışmaları, firmayı yansıtan, onun kurumsal yapısını anlatan ve insanların aklındaki oluşturmak istediği algı doğrultusunda hazırlanan özgün çalışmalardır.

    BLOG

    Dijital Reklam Ajanslarının
    İhtiyaçları Blogumuzda

    Logo tasarımından, reklam filmlerine kadar tüm konuları ele aldığımız blogumuzu inceleyebilirsiniz. Sizde dijital reklam ajansları için önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.