YÜKLENİYOR
innovative
works from
digital father
You must feel while designing.
It doesn't matter that the client didn't like your work.
The important thing is you give a work to your client that you are proud of.
Grow a respect to what you are doing!
Behance Reward Behance Reward
İrsaliyeli Fatura Nedir?
Prodüksiyon - Mart 01

İrsaliyeli Fatura Nedir?

İrsaliyeli Fatura Nedir?

01 Mart - Prodüksiyon | 16 |

İrsaliyeli Fatura Nedir?

Fatura ve sevk irsaliyesinin yerine geçerek düzenlenen belgeye irsaliyeli fatura denir. Ancak fatura ve sevk irsaliyesinin ayrı ayrı olarak düzenlenmesinden dolayı aslında mükelleflerin iş yükü artmakta, aynı zamanda işlerin de aksamasına sebep olmaktadır.


İrsaliyeli Faturada Bulunması Gereken Bilgiler

 • İrsaliyeli fatura ibaresi,
 • Maliye Bakanlığı klişesi veya noter tasdiki,
 • İrsaliyeli fatura düzenleyenin adı, ticari unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergidairesi ve hesap numarası,
 • Malın ve hizmetin cinsi, miktarı, fiyatı ve tutarı,
 • Malın nereye ve kime gönderildiği; müşterinin adı, ticari unvanı, adresi, varsavergi dairesi ve hesap numarası
 • İrsaliyeli faturanın seri ve müteselsil sıra numarası,
 • İrsaliyeli faturanın düzenlenme tarihi ve saati,
 •  İrsaliyeli faturayı düzenleyenin imzası


İrsaliyeli Fatura Matbaacıdan Nasıl Temin Edilir

İrsaliyeli faturayı anlaşmalı matbaalardan fatura ölçülerinde bastırarak alabilirsiniz. İrsaliyeli faturaların altında her zaman “bu belgenin sevk edilen malla birlikte bulunması halinde ayrıca sevk irsaliyesi aranmaz.”  şeklinde bir yazı bulunmaktadır. Düzenlenen irsaliye faturanın ek olarak taşıma irsaliyesine gerek yoktur.


Mükellefler eğer irsaliyeli fatura kullanmak istiyorsa, hesap dönemi başından önce irsaliyeli fatura almalıdır. Uygulamaya mutlaka hesap dönemi başında geçilmelidir çünkü dönem içinde irsaliyeli fatura alınamaz. Mükellefler irsaliyeli fatura düzenleme sistemini seçerken ellerinde daha önceden bulunan sevk irsaliyesi ve faturalarını vergi dairelerinde iptal ettirmeleri gerekir.

  BLOG

  Dijital Reklam Ajanslarının
  İhtiyaçları Blogumuzda

  Logo tasarımından, reklam filmlerine kadar tüm konuları ele aldığımız blogumuzu inceleyebilirsiniz. Sizde dijital reklam ajansları için önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.