innovative
works from
digital father
You must feel while designing.
It doesn't matter that the client didn't like your work.
The important thing is you give a work to your client that you are proud of.
Grow a respect to what you are doing!
award1 pointerHoverItem award2 pointerHoverItem
REKLAM VE MEDYA
Mayıs 12

REKLAM VE MEDYA

REKLAM VE MEDYA

12 Mayıs | 714 |
Simay Masharaf
Simay Masharaf | @simaymasharaf Social Media Copywriter

REKLAMDA MEDYANIN ÖNEMİ

Günümüzde en çok telaffuz edilen kavramlardan biri olarak medya; gazete, dergi, radyo, televizyon, internet gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan genel bir terim olarak kullanılmaktadır. Bu anlamda medya, kitle iletişiminde gerekli olan araçlarla bu hizmeti sunan bir yapıdır. Bu yapının bütününü ifade ettiği gibi, yine bu iletişimin gerçekleştiği ortamın kendisini de ifade etmektedir.

Medyanın bu araçsal özelliğinin yanı sıra bir sektör olarak da kendine has bir varlık teşkil ettiğini belirtmek gerekir. Günümüz koşullarında medya özellikle reklam kanalıyla beslenen, kitleleri kanalize etme ve harekete geçirme açısından eşsiz bir imkâna sahip, milyarlarca dolarlık bir sektör haline gelmiştir. Dünya çapında ortaklıkları kontrol eden, yüz milyarlarca dolarlık dev şirketlerden yerel gazete ve dergi kuruluşlarına kadar ticari her türlü kitle iletişim aracı işletim faaliyeti bu sektör içerisinde yer almaktadır. Her geçen gün büyüyen bu sektör, doğal olarak, kendi ekonomisini yaratmakta ve bir medya piyasasını oluşturmaktadır. Bu gün için medya sadece düşünsel bir faaliyetin çok ötesinde önemli bir ekonomik alana hükmeden etkin bir sektörel faaliyeti de kapsamaktadır. Daha basit bir ifade ile medya, genel olarak iletişim araçlarını ifade etmenin yanında, başlı başına ekonomik fonksiyon icra eden bir sektörün de adıdır.

                                       
                                                                                İllüstratör: Gregory Baldwin/ Hitting The Right Button

Medyanın toplumsal yapının bütünselliğini koruma ve bilgi akışını hızlandırma gibi bir fonksiyon icra ettiği açıktır. Ancak bilgi akışındaki bu sürat beraberinde ciddi sorunları da getirmiştir. Bugün salt medya alanında şahıslara ait bilgilerin ifşası ve hatta bunun bazen gerçeğe aykırı olması kişinin hayatını derinden etkilemektedir. Bugün için artık medya kavramının içerisine toplumda iletişim araçlarını kullanma becerisine sahip herkes girebilmektedir. Gerçekten bu gün için medya sektörünün içerisinde yer almayan ve bu işte profesyonel olmayan normal vatandaşlar da çok basit bir şekilde internet siteleri açabilmekte, internetten yayın yapan radyolar oluşturabilmekte ve böylece kitle iletişimine dahil olabilmektedir. Bunun en doğal sonucu olarak da medya sektörünün alanı her geçen gün genişlemektedir.

 

  • reklam
  • add
  • advertising
  • medya
  • media

BLOG

Dijital Reklam Ajanslarının
İhtiyaçları Blogumuzda

Logo tasarımından, reklam filmlerine kadar tüm konuları ele aldığımız blogumuzu inceleyebilirsiniz. Sizde dijital reklam ajansları için önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.

Yorum Yap
Yorumlar
  • Yorum Bulunamadı.