YÜKLENİYOR
innovative
works from
digital father
You must feel while designing.
It doesn't matter that the client didn't like your work.
The important thing is you give a work to your client that you are proud of.
Grow a respect to what you are doing!
Behance Reward Behance Reward
Dergi Tasarımı Nasıl Yapılır?
Tasarım - Şubat 26

Dergi Tasarımı Nasıl Yapılır?

Dergi Tasarımı Nasıl Yapılır?

26 Şubat - Tasarım | 117 |

Profesyonel Dergi Tasarımı Nasıl Yapılır? Sıfırdan Baskıya Tüm Süreçler

Profesyonel bir dergi tasarımının ana amacı dergiye statü kazandırmaktır. Bir dergi kapağının etkisi tüm sektörü sarabilir. Bu makalede ideal dergi tasarım aşamalarını inceleyeceğiz.

 

Derginin Günlük Kullanım Amacı

Günlük hayatta sıkça kullanılan yazılı ve basılı kaynaklardan bir olan dergi çevrimiçi olarak da kullanılmaktadır. İletişim ve grafik tasarım konularının olmazsa olmaz elemanlarında biri olan dergiler hitap edilen kitleye göre şekillenirken aynı zamanda hedef kitleye bilgi aktarımı yapmaktadır. Periyodik olarak yayımlanan ve periyotlarına göre hastalık, aylık veya üç aylık şekilde çıkartılmaktadır. Dergi Planlaması incelendiğinde tasarımı için gerekli olan zaman dilimi uzun zaman alacakmış gibi düşünülse de, üzerinde yoğun çalışma gerektiren ve yoğunluğuna göre ekip çalışması gerektiren bir süreçtir.

 

Dergi Tasarımı Nasıl Yapılır

 

Dergi Tasarımının Özellikleri

Dergi tasarımı çalışma sürecinde, yazı ve görsellerin bütünleşerek iyi bir profile ulaşması aktarılmak istenilen bilgi akışının vurucu bir şekilde sağlanması ve yalın bir görünüm ortaya sunması gerekir. Kısaca anlaşılır bir dil kullanılmalıdır. Tasarım sayfaların kullanılan yazı büyüklükleri ve karakterleri oldukça önemlidir. Sayfa tasarımının ana ilkeleri; orantı, hiyerarşi, denge, bütünlük ve devamlılıktır. Kesin kurallardan ziyade kabul gören görüşler ve beğenilerin dergi tasarımında ön plana çıktığını da söylemek mümkün. Dergi tasarımına başlanmadan önce ele alınacak olan konu derinlemesine incelenmeli ve kullanılacak olan tekniklerin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Dergi tasarımında etkili bir çalışma ortaya sunmak için dizgi (mizanpaj) anlayışına da dikkat edilmesi gerekir.

Dergi Tasarımcısı

Kabul Gören Bir Dergi Tasarımında Şu Kararlar Yer Almalıdır :

 • İçeriğin nasıl detaylandırılacağı ve organize edileceği,

 • Kaç çeşit başlık kullanılacağı,

 • Ne tür boyutların kullanılacağı,

 • Hangi tür ortamda basılacağı/yayınlanacağı,

 • Dergi sayfasının genel yapısı (sayfa sayısı ve numaraları, kenar boşlukları, sütun sayısı, kuşaklar vb.),

 • Ana metinlerin hangi punto, font ve biçimde tercih edileceği,

 • Spotların ne şekilde ve hangi ölçülerde tercih edileceği,Beyaz alanların hangi ölçüde kullanılacağı,

 • Başlık boyutlarının ölçülendirilmesi, hangi puntoda ve ne biçimde kullanılacağı, hangi fontların kullanılacağı,

 • Görselleri alt yazılarının nasıl biçimlendirileceği,

 • Hangi durumlarda bloklama yapılacağı ve yönü,

 • Çizgilerden ne kadar yararlanılacağı,

 • Zemin renklerinin seçimi,

 • Görsel araçlardan nasıl yararlanılacağı ve tüm içeriğe dağılımı.

   

Tüm bu kriterlerin ideal tercihi için, dergiye konu olan alanı göz önünde bulundurmalı ve hedef kitleye uygun bir seçim yapılması gerekir.Dergi Tasarımı Yapılırken Dikkat Edilmesi Gereken Aşamalar:
 

Dergi sayfaları tasarlanırken, illüstrasyon, ana ve alt başlık, fotoğraf, yazıların yerleştirilmesi kadar optik ve entelektüel olması da okuma sırasında rahat anlaşılabilmesi için önemli olgulardandır.

 • Satılması veya ilgilenilmesi için hedef kitleye uygun olmalıdır.

 • Tasarım ne kadar etkili ise okuyucu dergiyi o ölçüde takip eder.

 • Sayfalarda yer alan basılı alanlar tek bir açıdan izlenebildiği gibi iki tarafa da açılabilmelidir.

 • Marjlar (sayfa üzerindeki yazılı alan ve kenar boşlukları) hazırlık aşamasında netleştirilmelidir. Kapak ve sayfa tasarımlarının taslakları herhangi bir argümanda oluşturulabilir.

 • Tasarımda kullanılacak olan görsel öğeler, derginin ana içeriğini arka plana atacak şekilde oluşturulmamalıdır.


  Dergi Baskısı
   

Dergi Tasarımı Elemanları

Yukarıda da belirtildiği gibi dergi bir karakter bütünlüğü sergilemelidir. Bu bütünlüğü sağlamak için bazı elemanlara ihtiyaç duyulur.

 

Standart olarak dergi tasarımı elemanları şu şekilde sıralanabilir:

 • Resimler

 • Çizgiler

 • Sayfa numaraları

 • Başlıklar

 • Çerçeveler

 • Yazılar

 • Renkler

 • Tablolar
   

Dergide Mizanpaj

Düzenleme esnasında taslak oluşturulması, sayfa planı, belirli bir çerçevede dengeli şekilde görsel öğelerin yerleştirilmesi veya sayfa düzeni, mizanpaj olarak nitelendirilmektedir. Dergiler de aynı şekilde dizgi olgusuna ihtiyaç duyar. Özetle mizanpaj, tasarımın etkili yöntemlerle dengeli olarak oluşturulmasıdır.
 

DERGİ TASARIMINDA MİZANPAJ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK KRİTERLER – 1
 

 • Planlama: Tasarıma başlamadan önce dergi karakterini belirlemek, kullanılması istenen argümanları temin etmek, konu ile ilgili kaynakları bir arada toplamak etkili bir planlamadır. Proje öncesinden baskı sonrasına kadar işin hiyerarşisi planlama esnasında belirlenmelidir.

 • İmla Kuralları: Tasarımda ciddiyet en önemli hususlardan birisidir. Hedef kitleye güven verebilmek adına imla kurallarına harfiyen uyulmalıdır.

 • Yazı Karakteri Seçimi: Göz yormayan, insanların aşina olduğu karakterlerden birisi seçilmelidir. 7’den 70’e herkesin bu yazı tipini rahatlıkla anlaması gerekmektedir. Kolay okunabilir olması önemlidir. Bodoni, Futura, Times, Helvetica, Officina, Gill Sans, Franklin Gothic, Univers, Rockwell, Lucida, Avant Garde, DIN, Myriad, Eurostile gibi fontlar yaygın kullanılan, dünyanın en iyi 100 fontu arasında yer alıyor.

 • Punto (Harf Büyüklüğü): 1 punto 0.376 mm’dir. Hedef kitleye göre çeşitli büyüklüklerde seçilebilir. Standart olarak yapılması gereken bir değer olmamakla birlikte, okunabilir değer aralığında seçilmelidir.

 • Renk Seçimi: Bu zamana kadar herkesin karşılaştığı beyaz zemin üzerine siyah yazı en geçerli ve okunabilirliği en üst düzeyde olan seçenektir. Dergi konusuna ve türüne göre bu seçenek değiştirilebilir. Ancak zemin ve yazı renginin uyumlu olması dergi tasarımının olmazsa olmazlarındandır.

 

DERGİ TASARIMINDA MİZANPAJ UYGULANIRKEN DİKKAT EDİLECEK KRİTERLER – 2
 

 • Bloklama: 5 çeşit bloklama seçeneği vardır. Bunlar: sağdan blok, soldan blok, ortadan blok, her iki yana bloklama ve rastgele bloklama. Kaliteli bir görsellik sunması nedeniyle bloklama, tasarım için önemli kriterlerden birisidir.

 • Harf ve Satır Arası Boşluklar: Dizgi satırlarının birbirine olan düşey uzaklığına satır aralığı denir. Bu aralık punto birimiyle ölçülendirilir. Genellikle tek satır olan metinlerde satır aralığı önemsizdir fakat birden fazla yazı satırı olan metinlerde ortalama satır aralığı, seçilen puntonun 1.2-1.5 katına yakın olmalıdır. Harf arası boşluklar da satır arası boşluklardaki gibi okunabilirlik üzerine kurgulanmalıdır.

 • Yazıların Et Kalınlığı: Gözle algılanan kalınlığa, basılmış yazıda et kalınlığı adı verilir. Belirli bir sabit değeri olmamakla birlikte, yazı stiline göre kalınlıklar değişkenlik gösterebilir. Okunabilirlik açısından et kalınlığı uygun bir değer aralığında seçilmeli, baskı yapılacak zeminde boğulmamalıdır.

 • Serifler: Metinlerdeki karakterlerin başladığı nokta, bitiş noktası ve köşelerinde yer alan çıkıntılara serif denir. Daha kolay okunabilmesi için metinde serifli veya serifsiz karakterler kullanılabilir.

 • Satır Uzunluğu: Metinlerin okunması esnasında göz hareketinin sürekliliği için etkili elemanlardan birisidir. Gereksiz metinlerden uzak kalınması istendiği için tasarımda satır uzunluğu sadeliği yansıtmalıdır. Bu doğrultuda ortalama bir satır 55-60 harften meydana gelebilir.

 • Görsel Hiyerarşi ve Orantı: Birden fazla görsel detay bulunan tasarımlarda, görsellerin ideal bir oranda işlenmesi gerekmektedir. Tasarımda aktarılmak istenen mesaj, seçilen görseller arasında boğulmamalı; aynı anda hem görseller hem de vurgulanmak istenen düşünce ön plana çıkarılmamalıdır. Bazı tasarımlarda tipografik elemanlar öne çıkarken, bazılarında renkli elemanlar vurgulanabilir. Duruma göre yalnızca beyaz boşluklar da ana temayı meydana getirebilir.
   

Dergi Montaj Planı

Tasarım çalışması öncesi planlama oldukça önemlidir. Dergi tasarımı öncesi iyi bir planlama yapılmamışsa müşteri tarafından bulunan istekler işlerinizn aksamasına neden olur. Bu sorunlardan dolayı mizanpaja başlamadan önce dergi montajı planı belli olmalıdır.
 

Şu maddeler, müşteri tarafından tam olarak doldurulmalı ve istenen talebe göre montaj aşamasına geçilmelidir:

 • Basım Yapılacak Olan Kağıt Türünün Seçimi

 • Baskı Yöntemi (Flekso, Ofset, Tifdruk vb.)

 • Cilt Biçimi (İplik Dikiş, Tel Dikiş vb.)

 • Renk Seçimi (Kaç adet renk içermesi gerektiği)

 • Net Ebat

 • Montajlama Adedi (4’lü, 8’li, 16’lı vb.)

 • Harman Biçimi

 • Kapak Selefonu


Dergi Tasarımını Hazırlandıktan Sonra Sıra Geldi, Baskı Aşamasına

Dergi tasarımınızı bitirdikten sonra dergimizi bastırmak için profesyonel bir hizmet almanız gerekir.

  BLOG

  Dijital Reklam Ajanslarının
  İhtiyaçları Blogumuzda

  Logo tasarımından, reklam filmlerine kadar tüm konuları ele aldığımız blogumuzu inceleyebilirsiniz. Sizde dijital reklam ajansları için önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.