YÜKLENİYOR
innovative
works from
digital father
You must feel while designing.
It doesn't matter that the client didn't like your work.
The important thing is you give a work to your client that you are proud of.
Grow a respect to what you are doing!
Behance Reward Behance Reward
Ofset Baskı Nedir ? Ofset Baskı Hakkında Bilmeniz Gerekenler
Matbaa - Mart 03

Ofset Baskı Nedir ? Ofset Baskı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Ofset Baskı Nedir ? Ofset Baskı Hakkında Bilmeniz Gerekenler

03 Mart - Matbaa | 14 |

Ofset Baskı 

Ofset kelimesi, İngilizcedeki “OFF-SET” kelime kalıbından Türkçeye uyarlanmıştır ve belirli gramaja kadar kağıt ve kağıt benzeri materyal üzerine baskı yapılmasını ifade eder. Günümüzde kitap, dergi, gazete, broşür ve kartvizit gibi basılı materyallerin basımında en çok tercih edilen baskı şeklidir. Özellikle de aynı anda birden fazla sayıda ürün basılabildiği için günlük gazetelerin baskısında tercih edilen yöntem, ofset baskıdır.
 


En yeni baskı tekniklerinden biri olan ofset baskıda, basılmak istenen görsel, yağ bazlı bir mürekkep ile yüzeyi düz hale getirilmiş bir kireçtaşı üzerine çizilmektedir. Bu işlemin arkasından uygulanan özel bir çözelti, görselin yer almadığı yerler tarafından emilir ve görseli oluşturan yağlı bölgelere nüfuz etmez.Düz bir baskı tekniği olan ofset baskıda elle hazırlanan ya da fabrikasyon kalıplar tercih edilir. Fabrikasyon kalıplarda maliyet biraz daha yüksek olsa da elle hazırlanan kalıplara göre kalite noktasında çok daha iyi sonuçlar alınır. Başka bir deyişle ofset baskıda fabrikasyon kalıp tercih etmek, baskının daha kaliteli olması anlamına gelir.
 

Çalışma Şekli


Düşük maliyetli olması ve yüksek baskı hızı gibi avantajları nedeniyle, her ne kadar geç geliştirilen bir baskı sistemi olsa da, ofset baskı günümüzde tüm dünyada en çok tercih edilen baskı sistemidir. Bu baskı sisteminde “suyun yağ bazlı mürekkeple karışmaması” prensibi temel alınmaktadır. Kullanılan baskı kalıbında, basılacak kısımlar ile basılmayacak kısımların eşit yükseklikte olması sebebiyle “düz baskı sistemi” ya da “endirekt baskı sistemi” olarak da ifade edilir. Bu baskı sisteminde kullanılan ve farklı metallerden yapılan kalıpların yüzeyi, ışığa son derece duyarlı emaye isimli madde ile kaplıdır.
 

Emaye isimli bu madde mürekkebi tutmakta ve suyu itmektedir. Bu sebeple ofset baskı sisteminde önemi büyüktür.
Ofset baskı makinesi bir defada renkli baskı yapabilir çünkü basılacak her renk için ayrı bir baskı birimine sahiptir. Mavi, kırmızı, sarı ve siyah, diğer tüm renklerin elde edilmesi için kullanılır. Kullanılacak baskı kağıdı bu renk birimlerinden geçer.Baskı işleminde kullanılan aktarıcı işlevli merdaneye, baskı jargonunda blanket adı verilmiştir. Esnek bir yapıya sahip olan blanket, kâğıda bastırıldığı sırada esneme eylemini gerçekleştirir ve dolayısıyla hem kağıtla hem de baskı kalıbı ile temas halindedir.
 

Kalıp ise hem su hem de mürekkep merdanesine değmekte, baskı yapılacak yere mürekkebi baskı olmayacak yere de suyu almaktadır. Yukarıda bahsetmiş olduğumuz emaye kaplı alanlar mürekkebi aldıktan sonra mürekkepli yerler blanket’e aktarılmaktadır. Baskı yapılacak alandaki mürekkep kalıp üzerinde düz görüntülüdür ancak blanket’e ters olarak geçmektedir. Daha sonra blanket’teki bu ters görüntü, baskı kazanı ve blanket kazanı arasında geçen kağıda düz olarak basılmakta ve baskı işlemi bu şekilde sona ermektedir.
 

Ofset baskı çeşitleri


Ofset baskı kendi içerisinde iki ana gruba ayrılır. Bunlar tabaka ofset baskı ve web ofset baskıdır.
Tabaka Ofset Baskı: Baskı materyali olarak tabaka kâğıtların kullanıldığı ofset baskı çeşididir. 25×35 cm’den 70×100 cm’ye kadar olan boyutlarda baskı yapabilen türevleri vardır. Gazete, dergi, kitap vb. Basılı materyaller için uygundur. İki, dört, beş, altı, sekiz, on, on iki renkli baskı makineleri türevleri mevcuttur.


Web Ofset Baskı: Bobin kağıtların kullanıldığı ofset baskı çeşididir. Tabaka ofsete göre yüksek hızda ve az maliyette olan bir baskı çeşididir. Günümüz gazete ve dergi basım işlerinde kullanılır.

    BLOG

    Dijital Reklam Ajanslarının
    İhtiyaçları Blogumuzda

    Logo tasarımından, reklam filmlerine kadar tüm konuları ele aldığımız blogumuzu inceleyebilirsiniz. Sizde dijital reklam ajansları için önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.