YÜKLENİYOR
innovative
works from
digital father
You must feel while designing.
It doesn't matter that the client didn't like your work.
The important thing is you give a work to your client that you are proud of.
Grow a respect to what you are doing!
award1 pointerHoverItem award2 pointerHoverItem
ENTROPİ NEDİR?
Mayıs 30

ENTROPİ NEDİR?

ENTROPİ NEDİR?

30 Mayıs | 131 |
Miraycan MUTLU
Miraycan MUTLU | @miraycanmutlu Social Media Copywriter

Big bang teorisinden daha önce, 19.yüzyılda ortaya atılan bir teori olan entropi, fiziğin en temel yasalarındandır. Termodinamiğin ikinci yasasıdır. Clausius, simetrik bir formül bulmayı amaçlarken, evrendeki düzensiz yapıyı keşfeder. Bir simetri olmadığını, aksine düzensizliğe giden bir yapı olduğunu görür. Entropi, bir sistemin düzensizliğidir.

Fiziğin en önemli yasalarından olan entropi, zamanla her şeyin yıprandığını anlatır. Canlıların yaşam döngüsü, eşyaların kullanım süreleri gibi günlük hayatta yaşadığımız ve şahit olduğumuz her şey düzensizlikle artar. Düzensizlik arttıkça entropi de artar. Bu durum yapılabilir iş enerjisinin azalmasına neden olur. Bu enerji ile entropi arasında bir ters orantı vardır. Sistemlerin tamamında düzen söz konusuysa entropi sıfır olabilir ancak entropi, sabit kalan bir özellik değildir. Entropi, evrende sürekli artış halindedir. Entropi, süreç esnasındaki kaybolan enerjiyi temsil eder. Aslında düzensizliğin ölçütünü ve artışını belirtmek için kullanılan bir kavram değildir. Bir sistemdeki değişiklikleri ifade eder. Günlük kullanıma da uyarlanan bu kavram, dağınık olan bir mekan için de betimlenebilmektedir. Eşyaların düzensiz olması, entropinin artışı ile de bağdaştırılmaktadır ancak bu söylem, o mekanın entropisinin arttığını ifade etmez, tersine entropinin değişmediğini ifade eder. Sistem, makro ve mikro durumlar arasında geçiş yapar. Entropiyi diğer yasalardan ayıran, istisnai durumlar dışında bu yasanın geçmiş ve gelecek arasında farklılıklar sunmasıdır. Doğalafetler ve doğa olayları, yeryüzünde yaşayan canlıların düzenini değiştirme eğilimine sahiptir. Depremin yıkıcı özelliği buna bir örnektir. Entropi de bu durumlara öncülük etmek için de tanımlanmaktadır. Kör Saatçi kitabı, bunu en iyi anlatan örneklerden biridir.

Entropi, felsefi olarak da yorumlanmıştır. Yüzyıllardan beri keşfedilen en önemli yasadır aslında. Doğadaki maddelerin minimum enerji harcama çabasından bahseder. Bunu yaparken de düzensiz davranma eğilimi vardır. Bu iki karvram arasında ters orantı vardır. Her madde, en düşük enerji ile hareket etmek ister.Örneğin, sıkıştırılan gazlar, düzensiz olacağı dış ortama çıkmak ister.

Özetle, yaşamın her alanında şahit olduğumuz ancak farkında olmadığımız entropi, fizik alanında ve sosyolojik alanda, yasaların en başında gelerek evrensel bir yasa haline dönüşmüştür.

  • entropi
  • yasa
  • doğa
  • kural

BLOG

Dijital Reklam Ajanslarının
İhtiyaçları Blogumuzda

Logo tasarımından, reklam filmlerine kadar tüm konuları ele aldığımız blogumuzu inceleyebilirsiniz. Sizde dijital reklam ajansları için önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.

Yorum Yap
Yorumlar
  • Yorum Bulunamadı.