YÜKLENİYOR
innovative
works from
digital father
You must feel while designing.
It doesn't matter that the client didn't like your work.
The important thing is you give a work to your client that you are proud of.
Grow a respect to what you are doing!
award1 pointerHoverItem award2 pointerHoverItem
TERMODİNAMİK KANUNLARI SIFIR-BİR
Haziran 12

TERMODİNAMİK KANUNLARI SIFIR-BİR

TERMODİNAMİK KANUNLARI SIFIR-BİR

12 Haziran | 125 |
Miraycan MUTLU
Miraycan MUTLU | @miraycanmutlu Social Media Copywriter

Yaşadığımız dünyayı anlamlandıran temel kurallar, termodinamik kanunları. 4 ayrı maddeden oluşur. Isı, sıcaklık ve enerjiden bahseder. Termodinamik araştırmalarının temeli 19. yüzyıla dayanır. Sanayi devrimi makinelerine de oldukça katkı sunan bu kanunlar, yaşamın pek çok alanında ve teknoloji alanında kullanılmaktadır. Enerjinin konum değiştirmesinden bahseder; konum değiştirirken enerjinin aktarımını, aktarım yönünü ve şeklini açıklar.

Sıfırıncı yasa; sıfır denilmesinin nedeni 1930'lu yıllara kadar yasa belirtilmemiştir. Farkında olunan bir durum olmasına rağmen, belirtilmediği için sıfırıncı yasa olarak belirlenmiştir. Yasayı ortaya koyan ise Ralph Fowler'dır. Kendisi bir gök bilimcidir. Yasaya göre; A ve B iki sistem olarak belirlendiğinde, bu sistemler arasında ısı alışverişi olmadığı durumlarda; A ve C sistemi dengede olur. Ek olarak B sistemi de dengesini korur. Isı temas kanunudur. Temasta bulunan ve farklı ısılarda olan cisimlerinin mutlaka eşitlendiğinden bahseder. Burada sistemlerin etkileşim halinde olması önemlidir.

Birinci yasa ise; enerjinin korunmasını ve dönüşmesini ifade eder. "Enerji yok edilemez, yoktan var edilemez, şekil değiştirir" der. Enerjinin dönüşümü olabilir, fiziksel ve kimyasal işlemler ile farklı bir enerji biçmine dönüşür. Birinci yasaya göre; kapalı sistemlerin belirli durumları arasında gerçekleşebilecek tümısı ve kütle kaybının veya kazancının olmadığı süreçlerdeki değişimler aynıdır. Bu aynılık yapılan net işe ve durum değişimlerine bağlı değildir. Yani bir sistem termodinamik bir değişikliğe uğrarsa ısı, iş ve enerji olarak sistem sınırlarını aşabilir. Bu durumlar pozitif veya negatif olabilir. Sistemin enerjisindeki net değişim, tam olarak sistemin sınırlarını geçen enerjiye eşittir. Bir sistemin iç enerjisindeki meydana gelen değişim, sisteme verilen ısı ile sistemin uyguladığu işin toplamını ifade eder.

  • termodinamik
  • yasa
  • enerji
  • ısı
  • sıcaklık
  • sistem

BLOG

Dijital Reklam Ajanslarının
İhtiyaçları Blogumuzda

Logo tasarımından, reklam filmlerine kadar tüm konuları ele aldığımız blogumuzu inceleyebilirsiniz. Sizde dijital reklam ajansları için önemli bilgiler öğrenebilirsiniz.

Yorum Yap
Yorumlar
  • Yorum Bulunamadı.